EL BETON

Vuur & Natuur

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van El Beton Vuur & Natuur, gevestigd te Steenwijk. KvK-nummer: 80934501.

 1. Algemeen
  A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van El Beton Vuur & Natuur, en op iedere tussen El Beton Vuur & Natuur en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van El Beton Vuur & Natuur. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  B. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. El Beton Vuur & Natuur behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
  C. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door El Beton Vuur & Natuur erkend.
 2. Levering
  El Beton Vuur & Natuur levert zo spoedig mogelijk de door koper bestelde producenten.
 3. Prijzen
  A. Alle prijzen van El Beton Vuur & Natuur zijn vrijblijvend en wij behouden ons recht prijzen te wijzigen.
  B. Alle prijzen op de website, facebookpagina, Instagram of andere medium zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  C. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief verzendkosten.
 4. Herroepingsrecht
  U heeft na ontvangst van de bestelde producten 14 dagen de tijd om zonder opgaaf van redenen de standaard producten te retourneren. Het aanschafbedrag  van de product(en) wordt dan zo spoedig mogelijk aan u teruggestort. De verzendkosten worden niet teruggestort, wanneer u deze betaald heeft bij bestellingen onder de € 20,00. De kosten van het retourneren zijn voor uw eigen rekening. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de producten in teruggezonden en door ons ontvangen dienen te worden, conform de Wet Verkoop op Afstand. Als de producten niet ongeschonden zijn kunnen wij helaas geen gelden terugstorten. LET OP, de op uw verzoek gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.
 5. Indien u onverhoopt een beschadigd product ontvangt dient u dit binnen 14 kalenderdagen aan El Beton Vuur & Natuur te melden via het e-mail adres elbeton.nl@gmail.com. Na het verstrijken van laatstgemeld termijn kunnen wij helaas niets meer voor u betekenen.
 6. Betaling geschied per overboeking. Na betaling worden de producten opgezonden of kunt u het product bij het bezoekadres ophalen.
 7. Overeenkomst
  A. Een overeenkomst tussen El Beton Vuur & Natuur en een klant komt tot stand nadat een bestelling geplaatst is en El Beton Vuur & Natuur deze bestelling geaccepteerd schriftelijk geaccepteerd heeft.
 8. El Beton Vuur & Natuur behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
 9. Afbeeldingen en specificaties
  A. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, logo’s, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van producten etc. op de internetsite van El Beton Vuur & Natuur gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  B. Alle afbeeldingen op de internetsite van El Beton Vuur & Natuur zijn eigendom van El Beton Vuur & Natuur. Afbeeldingen van El Beton Vuur & Natuur mogen niet gepubliceerd, gekopieerd, overgenomen of verveelvoudigd worden zonder toestemming van El Beton Vuur & Natuur.
 10. De producten van El Beton Vuur & Natuur bestaan onder andere uit natuurlijke producten en zijn grotendeels handmade. Hierdoor kunnen er oneffenheden, kleurverschillen, luchtbellen en dergelijke in de producten aanwezig zijn of ontstaan. Dit zijn kenmerken van de natuurlijke handmade producten van El Beton Vuur & Natuur. Deze kenmerken leveren op geen enkele manier aansprakelijkheid, zijn geen reden voor ontbinding en zijn ook geen gronden voor klachten.
 11. Overmacht
  A. El Beton Vuur & Natuur is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  B. El Beton Vuur & Natuur behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is El Beton Vuur & Natuur gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 12. De digitale administratie van El Beton Vuur & Natuur geldt als volledig bewijs voor het tot stand komen van een overeenkomst danwel het voldoen aan een overeenkomst.
 13. El Beton Vuur & Natuur is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

© 2024 EL BETON

Thema door Anders Norén